4.1
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.1 / 5 tổng số ( 9) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (14th), có (857) lượt xem hàng tháng
Alternative
Himitsu Hajimaru no Jikan
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Romance