4.3
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.3 / 5 tổng số ( 19) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (6th), có (1138) lượt xem hàng tháng
Alternative
Updating
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Comedy, Shounen, Action, School life