4.7
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.7 / 5 tổng số ( 7) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (28th), có (503) lượt xem hàng tháng
Alternative
Vahlia no Hanamuko Jiru
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Shoujo Fantasy Romance Adventure Historical