4.5
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.5 / 5 tổng số ( 14) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (4th), có (1547) lượt xem hàng tháng
Alternative
Katekyo
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Drama