4
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4 / 5 tổng số ( 15) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (11th), có (946) lượt xem hàng tháng
Alternative
Ikuto Touhohin
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Shounen Comedy Fantasy Romance Adventure Ecchi Harem