4.2
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.2 / 5 tổng số ( 32) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (3rd), có (1655) lượt xem hàng tháng
Alternative
Kounosuke
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Comedy Romance Drama Historical Yaoi Mature