4.5
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.5 / 5 tổng số ( 10) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (7th), có (1144) lượt xem hàng tháng
Alternative
Kyojin no Shingeki
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Horror