4.6
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.6 / 5 tổng số ( 11) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (10th), có (1034) lượt xem hàng tháng
Alternative
Updating
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Action, Shounen