4.5
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.5 / 5 tổng số ( 13) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (8th), có (1079) lượt xem hàng tháng
Alternative
Kanabari no Ou
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Supernatural Shounen Tragedy Comedy Drama Action