4.8
Your Rating
Đánh giá
Điểm 4.8 / 5 tổng số ( 4) lượt bình chọn
Thứ hạng
Hạng (18th), có (717) lượt xem hàng tháng
Alternative
Mugen Dokei
Tác giả
Nghệ sỹ
Thể loại
Nguồn
Shoujo Supernatural Romance Drama Psychological